Roman Daníček

mobil: +420 606234707
e-mail: zc.manzes@kecinadnamori

Přípravné práce pro stavby - zemní práce

Zemní práce

 • běžné výkopové práce pomocí strojů i ručně
 • výkopy pro základy staveb a inženýrské sítě,
 • bazény, septiky , jímky  
 • zpevňování koryt řek
 • svahování břehů
 • bagrování rybníků
 • běžné úpravy cest
 • hutnění
 • práce ve stísněných podmínkách
 • práce v nepřístupném terénu

Demolice

 • budov a staveb
 • mostních konstrukcí

Doprava

 • sypkých materiálů
 • odvoz a uložení sutě, zeminy
 • doprava drceného kamene

Mobilní jeřáb

 • usazování pilířů, betonových nosníků
 • výškové jeřábové práce

Zimní údržba

 • úklid a odvoz sněhu
 • posyp
 • odklízení sněhu ze střech budov